Ivan Ejub Kostić u emisiji “Stepenik” Radio Beograda o zborniku “Religija, verovanje i građanski identitet”

“Cena koju monoteizam uvek mora da plati zbog savezništva sa ekskluzivnim nacionalizmom je gubitak sopstvene duše. Kada se monoteizam udruži sa ekskluzivnim nacionalizmom, Bog monoteizma pretvara se iz stvoritelja koji voli sve ljude i sva stvorenja, u sebičnog i nasilnog idola nekog naroda”, piše Miroslav Volf u zborniku “Religija, verovanje i građanski identitet”. Zbornik pokušava da odgovori da li su i u kojoj meri monoteističke religije na Balkanu sposobne da odgovore na izazove modernog doba u kome globalizam i liberalizam vode ka sve većem otuđenju i siromaštvu.

Pored članka Miroslava Volfa, objavljeni su radovi i Tarika Maduda, Emanuela Klapsisa, Hasana Hanafija, Vukašina Milićevića, Rastka Jovića, Zorice Maros, Ane-Marije Rafaii, Seada Halilovića, Ivana Ejuba Kostića i Biljane Đorđević.

Zbornik “Religija, verovanje i građanski identitet” objavio je Balkanski centar za Bliski istok, a priredio ga je gost današnjeg Stepenika Ivan Ejub Kostić.

Autorka emisije “Stepenik” je Svetlana Jajić.