Rad Marka Žilovića u naučnom časopisu “Političke perspektive”

U novom broju naučnog časopisa “Političke perspektive” koji zajedno izdaju Fakultet političkih nauka u Beogradu i Fakultet političkih znanosti iz Zagreba je izašao veoma zanimljiv i vredan naučni rad Marka Žilovića pod naslovom “Narod hoće da sruši režim: različite sudbine severnoafričkih režima tokom arapskih previranja 2010/2011” (str. 77-101). Kako bi preuzeli i pročitali rad kliknite ovde.