Podkast “Feminizam”

Podkast “Feminizam” ima za cilj da bliže upozna mlade s osnovama ove teroijske pozicije koja je tokom istorije zagovarala rodnu jednakost. Podkast takođe predstavlja  prvi u seriji od tri podkasta koji će se baviti pitanjem rodnih uloga u muslimanskom svetu.Konkretno, ovaj podkast se bavi istorijskim razvojem feminizma u Zapadnom svetu. Kao i sav do sada kreirani sadržaj u okviru projekta “Islam i modernost” i ovaj podkast ima za cilj da u budućnosti služi za neformalnu edkuiacju. Autorka scenaria za podkast “Feminizam” je dr Adriana Zaharijević, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i docentkinja na Univerzitetu u Novom Sadu.