pixword solution solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 5 lettres solution Pixwords 9 lettres solution Pixwords 13 lettres solution Pixwords 18 lettres 4 immagini 1 parola 6 lettere
Balkanski centar za Bliski Istok

Osvrt na pojednostavljenu reprezentaciju “islamista” od strane srbijanskog islamskog bogoslova

 

Piše: Ivan Ejub Kostić

Pre skoro dve godine u Beogradu, u prostorijama Beogradske otvorene škole (BOŠ) održano je predavanje pod naslovom “Arapsko proleće”. Predavanje je održao dr Rafael Izraeli profesor na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i autor knjige “Islamikaze”. Na predavanju su se u “probranoj” publici između ostalih našli i dva pravoslavna sveštenika Srpske pravoslavne crkve, jedan istoričar koji je ujedno i član Srpske akademije nauke i umetnosti, jedan redovni profesor Katedre za orijentalistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i jedan apologeta ratnih zločina počinjenih za vreme rata devedesetih godina u Bosni i Hercegovini nad muslimanskim stanovništvom.

Tokom izlaganja dr Izraeli je izneo fascinantan broj falsifikovanih podataka, poluistina i tendencioznih tumačenja aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku, a sve sa ciljem da se razračuna s “islamističkom” nemani koja preti “slobodnoj” i “demokratskoj” državi Izrael i čitavom regionu. Naravno, dr Izraeli se tu služio potpuno esencijalističkim pristupom poistovećujući najraznoraznije aktere aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku i sve ih svodeći pod krovni naziv “islamisti”. Ovakav pristup, shodno tome da sam pre predavanja bio upoznat s stavovima dr Izraelija, me nije ni malo iznenadio, čak mi je sasvim bio očekivan. Svakako i interesovanje za predavanje dr Izraelija od gore pomenutih intelektualaca i društveno angažovanih ličnosti me takođe nije ni malo iznenadilo, pre svega zbog činjenice da je islamofobno i (neo)orijentalističko shvatanje sveta u kome živimo duboko ukorenjeno u jednom delu ovdašnjeg naučnog diskursa i svesti.

Međutim, jedan sasvim drugi događaj od pre neki dan me je neodoljivo podsetio po svojoj poruci i suštini na ovo ne toliko važno i ukratko sažeto predavanje dr Izraelija. S tim što me je ovaj događaj, za razliku od očekivanih islamofobnih stavova dr Izraelija, veoma (neprijatno) iznenadio. Radi se o fejsbuk postu jednog od najviše rangiranih zvaničnika u jednoj od dve Islamske zajednice koja deluje u Srbiji. » više..

Prikaz knjige “Contemporary arab broadcast media”

Piše: Ivan Ejub Kostić

El Mustapha Lahlali, Contemporary arab broadcast media, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2011.

Proliferacija satelitskih kanala u arapskom svetu je u velikoj meri dovela do potrebe pojedinih kanala da usvoje sebi svojstvena ideološka, stilska i programska opredeljenja. Mustafa Lahlali je u knjizi “Contemporary Arab Broadcast Media“ dao sebi za zadatak da putem kritičke analize diskursa izveštavanja tri satelitska kanala o jednom specifičnom konfliktu pokaže ideološku raznolikost  arapske satelitske mreže. Na tom tragu, Lahlali je sebi u knjizi postavio za cilj da da odgovor na dva osnovna pitanja : 1. Da li se kanali koriste istim jezikom i diskusrom u svojim medijskim izveštavanjima o konfliktu ? A ako ne, zašto, ne ?  i 2. Koja je njihova strategija imenovanja i etiketiranja? Da li u tom procesu poseduju slične atributivne strategije ? Analizu koju je Lahlali ponoudio može biti veoma zanimljiva i u svetlu trenutnih dešavanja na Bliskom istoku. » više..

Islam i nacionalizam

Piše : Ziaudin Sardar

                Islam i nacionalizam su kontradiktorni termini. Dok je islam sveprožimajuća, univerzalna veroispovest i pogled na svet koji ne poznaje geografske granice, nacionalizam se zasniva na ideji teritorije i u osnovi je parohijalan. Islam insistira na potpunoj jednakosti među ljudima i ne poznaje bilo kakva jezička, kulturna ili rasna ograničenja, a nacionalizam s druge strane, veliča pretpostavljenu kulturnu, jezičku i rasnu superiornost. Nacionalizam zahteva potpunu lojalnost naroda naciji, dok islam zahteva lojalnost i potčinjenost jedino Bogu. Nacionalizam je izazvao stvaranje moderne, suverene nacije-države koja  promoviše sopstvene interese na uštrb i po ceni svega i svih drugih. U islamu nema kompromisa u činjenici da suverenitet pripada samo i jedino Bogu i da je stoga njegova volja, a ne neki nacionalni interes, ta koja treba da ima vrhovnu vlast u svetu. » više..

Promocija knjige “Progonjeni islam” u Novom Pazaru

U organizaciji Akademske inicijative „Forum10“ i Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ iz Novoga Pazara održaće se promocija knjige “Progonjeni islam” čiji su autori prof. dr Rade Božović, prof. dr Mirjana Teodosijević i Ivan Ejub Kostić u petak 13. decembra s početkom u 18.30 časova u gradskoj čitaonici.

Na promociji će govoriti; prof. dr Rade Božović i Ivan Ejub Kostić.

 

Radio promocija knjige “Progonjeni islam”

U jednočasovnoj emisiji Sporovi u kulturi koja se emituje na Radio Beogradu 2 gostovali su autori knjige “Progonjeni islam” prof. dr Rade Božović, porf. dr Mirjana Teodosijević i Ivan Ejub Kostić.

 

Ivan Ejub Kostić u emisiji “Građanin” na Radio-televiziji Srbije

Emisija “Građanin” se u ovoj emisiji bavila pitanjem ujedinjenja Islamske zajednice u Srbiji i novonastalom Inicijativom za ujedinjenje islamske zajednice.

Rad Marka Žilovića u naučnom časopisu “Političke perspektive”

U novom broju naučnog časopisa “Političke perspektive” koji zajedno izdaju Fakultet političkih nauka u Beogradu i Fakultet političkih znanosti iz Zagreba je izašao veoma zanimljiv i vredan naučni rad Marka Žilovića pod naslovom “Narod hoće da sruši režim: različite sudbine severnoafričkih režima tokom arapskih previranja 2010/2011” (str. 77-101). Kako bi preuzeli i pročitali rad kliknite ovde.