reponse pixword solution Pixwords 2 lettres solution Pixwords 7 lettres solution Pixwords 10 lettres solution Pixwords 14 lettres solution Pixwords 16 lettres 94 answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Ivan Ejub Kostić za Radio Beograd o sporazumu SAD i Rusije o prekidu vatre u Siriji

 

Predavanje Islam i feminizam u Novom Pazaru

U okviru projekta „Reach Out Sandzak” koji sprovodi Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Omladinska grupa iz Novog Pazara Ivan Ejub Kostić je održao predavanje “Islam i feminizam”. Pored ovog predavanja sociolog Srđan Barišić je održao predavanje koje se ticalo ekstremizma, fundamentalizma, tradicionalizma i konzervativizma. Takođe, u okviru seminara organizovan je i razgovor predstavnika policijske uprave Novi Pazar sa polaznicima tokom kojeg su mladi dobili priliku da predstavnike policijske uprave otvoreno pitaju o aktuelnim problemima u lokalnoj sredini.  » više..

Tunis i Egipat pet godina nakon Arapskog proleća

Piše: Ivan Ejub Kostić

Protest u Tunisu koji je izbio u januaru 2011. godine ubrzo je zahvatio mnoge zemlje Severne Afrike i Bliskog istoka. Egipat, Libija, Jemen i Sirija su veoma brzo krenuli putem Tunisa u želji da svrgnu s vlasti autoritarne vladare. Danas, nakon pet godina, i dalje se raspravlja o razlozima koji su doveli do revolucija i zbog čega su ishodi revolucija potpuno drugačiji od zemlje do zemlje. » više..

Ivan Ejub Kostić o stanju u Tunisu nakon Arapskog proljeća

Intervju za sajt Balkan insight – “Srbija mora da radi na integraciji muslimana”

 

Ja.

Autor: Saša Dragojlo

Islam na Balkanu često je posmatran evrocentričnim nacionalističkim očima. U Srbiji dominantni pravoslavni etnofiletizam često ima diskriminišući odnos prema muslimanima.
Kako tumačite te pojave? Na koji način je raspad Jugoslavije i rat u Bosni doprineo tome?

Diskriminacija muslimana se proteže veoma duboko u prošlost. To jest, tu se ne radi o diskriminaciji onako kako se taj pojam danas shvata, već pre o vekovnoj netrpeljivosti spram muslimana. » više..

Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7

U decembru izdavačka kuća Brill iz Lajdena je publikovala “Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7“. Ovo izdanje već šest godina unazad predstavlja esencijalni izvor za analizu dinamike evropskih muslimana. U ovogodišnjem izdanju se nalaze sažetci iz četrdeset četiri evropske države s najznačajnijim aktivnostima, trendovima i aktuelnim statističkim informacijama. Autor priloga za ovogodišnje izdanje o položaju i stanju muslimana u Srbiji je bio Ivan Ejub Kostić.

Naučni rad “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba”

U novom broju naučnog časopisa “Časopis za religijske nauke ‘Kom'” objavljen je naučni rad Ivana Ejuba Kostića pod naslovom “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba” u kome se pored razmatranja političkih ideja Mavdudija i Kutba nude i određena terminološka rešenja za pojmove poput: islamizma, radikalnog islamizma, političkog islama, islamskog fundamentalizma, itd.

Da preuzmete PDF fajl rada “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba”.