aide pixwords solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 5 lettres solution Pixwords 8 lettres solution Pixwords 14 lettres solution Pixwords 16 lettres 4 immagini 1 parola
Balkanski centar za Bliski Istok

Da li Izrael treba da napadne Iran

Piše: Filip Ejdus

Jedan od najopasnijih bezbednosnih izazova današnjice predstavlja mogućnost da Islamska Republika Iran razvije nuklearno naoružanje. Razloga za zabrinutost nemaju samo Amerika i Evropa, koje sa Iranom imaju veoma zategnute odnose još od islamske revolucije 1979, već i ostale bliskoistočne države. Razvijanjem nuklearnog oružja Iran bi postao regionalni hegemon, čime bi bila poremećena veoma osetljiva politička i vojna ravnoteža snaga na Bliskom Istoku. Politička ravnoteža snaga bila bi pomerena u korist islamskog fundamentalizma, koji već dugo tinja i preti da se rasplamsa po čitavom regionu šireg Bliskog Istoka, koji se prostire od Zapadne Sahare do Pakistana. Vojna ravnoteža snaga bila bi pomerena u korist Irana. Arapske države, a pre svih Saudijska Arabija, dobile bi snažan podsticaj da i one razviju kapacitete za nuklearno odvraćanje, što bi ubrzo moglo da pokrene spiralu trke u naoružanju i dovede do nuklearizacije čitavog regiona. » više..

Povodom smrti Muhamed Arkuna

Piše: Ivan Ejub Kostić

Muhamed Arkun je slovio za možda najdubljeg i najkomplesknijeg savremenog islamskog filozofa. Rođen je 1928. godine u Alžiru u malom mestu Tourirt-Mimoun. Bio je berberskog porekla. Ono što je možda bilo od presudnog uticaja na naučnu misao Muhamed Arkuna, jeste njegova izloženost magrebskoj, arapsko-islamskoj i evropskoj kulturi tokom njegovog školovanja. U takvoj konstalaciji, Arkun je bio u mogućnosti da spozna nedostatke i probleme islamske tradicije, a da se, s druge strane, upozna sa pluralističkim i dinamičkim pogledom na svet. » više..