pixword solution Pixwords 3 lettres solution Pixwords 7 lettres solution Pixwords 10 lettres solution Pixwords 13 lettres solution Pixwords 17 lettres word academy answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Razgovor sa Njegovom ekselencijom dr Mađidom Šadudom

Razgovarao: Ivan Ejub Kostić

Balkanski centar za Bliski istok je razgovarao sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Sirije u Beogradu dr Mađidom Šadudom o situaciji u Siriji i na Bliskom istoku. » više..

Religizacija egipatske politike

Piše: Muhamed Jusić
Poslije pobjede islamističkih partija na izborima


Svaka od ovih partija ima vlastitu viziju egipatske budućnosti i stav o tome kakvu ulogu bi islam i koja njegova interpretacija trebali igrati u uređenju države i društva. Neke od tih vizija su čak i sukobljene. Posebne tenzije vladaju između sufijskih i selefijskih frakcija
» više..

Održana radionica o reformi sektora bezbednosti u Novom Pazaru

Članovi Balkanskog centra za Bliski istok Filip Ejdus i Ivan Kostić učestvovali su od 20. do 23. novembra u radionici u organizaciji OEBS-a i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pod nazivom “Reforma sektora bezbednosti” na kojoj su polaznici bili studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog univerziteta.

Filip Ejdus je govorio o reformi sektora bezbednosti, akterima u ovom procesu kao i o demokratskom upravljanju sektorom bezbesnosti, dok je Ivan Kostić održao predavanja o značaju integracionih procesa nacionalnih manjina za sektor bezbednosti sa posebnim akcentom na muslimanske manjine u Srbiji i Sandžaku.

Panel diskusija: religija i poslušnost i neposlušnost; od Avrama do neoliberalnog kapitalizma

U okviru 52. oktobarskog salona u četvrtak 24. novembra u Kulturnom centru Beograd, Balkanski centar za Bliski istok održao je panel diskusiju “Religija i poslušnost i neposlušnost; od Avrama do neoliberalnog kapitalizma”. Panel je imao za cilj da preispita odnos religije i moći, i odgovornost religijskih autoriteta tokom kriznih vremena.Takođe, tokom panela je bilo reči i o relacije između religije, religijskih autoriteta i vernika i poslušnosti i neposlušnosti kako kroz istoriju tako i u savremenom dobu.

Učesnici su bili glavni rabin Srbije Isak Asiel; zamenik reisu-l-uleme, mufitija srbijanski Muhamed ef. Jusufspahić i Prof. dr Milan Vukomanović, profesor sociologije religije na odeljenju za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Glavni Rabin Srbije Isak Asiel se na temu poslušnosti i neposlušnosti osvrnuo kroz Stari zavet i judeističko učenje, muftija srbijanski Muhamed ef. Jusufspahić je govorio o poslušnosti i neposlušnosti kroz prizmu univerzalnog odnosa vernika prema Bogu u Avramovskim religijama, dok se izlaganje Prof. dr Milana Vukomanovića ticalo poslušnosti i neposlušnosti tokom istorije hrišćanstva. Moderator skupa je bio Ivan Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok.

 

Salafije, vahabiti i teroristi

Piše: Ivan Ejub Kostić

Već duže vreme svedoci smo, u medijima i akademskim radovima, zbrke u vezi sa pojmovima koji označavaju tradicionalistička islamska učenja poput salafizma i vahabizma. Ova učenja se skoro po pravilu izjednačavaju sa radikalnim terorističkim organizacijama poput al-Kaide, talibana, islamskog džihada, Hizbul tahrira itd. Osim senzacionalizma i podleganja neo-orijentalističkim stereotipima, u pitanju je i neznanje. » više..

Interview with John L. Esposito

 

Interviewer: Marija Marović

Balkanski centar za Bliski istok razgovarao je sa profesorom dr Džon L. Espozitom (John L. Esposito) o islamofobiji, demokratiji na Bliskom istoku i demokratiji i islamu. Pored toga profesor Espozito je sa nama podelio i njegovo viđenje trenutne situacije u Egiptu, Siriji i palestinskog pitanja.

Profesor dr Džon L. Espozito je profesor religije, međunarodnih odnosa i islamskih studija na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu, SAD. Osnivač je i direktor Princ Alwaleed bin Talal centra za razumevanje između muslimana i hrišćana na Džordžtaun univerzitetu. Trenutno je potpredsednik, a od 2012. godine izabran je za predsednika Američke verske akademije (The American Academy of Religion).

Izdao je više od 45 knjiga i monografija na temu islama (Future of Islam, Islamophobia:The challenge of Plurailsm in the 21st century, The Islamic Threat : Myth or Reality?,itd. ). Takođe, pored toga Džon Espozito je glavni urednik Islamskih onlajn studija i do sada je priredio nekolicinu višetomnih izdanja i enciklopedija : “Oksfordska biblioteka islamskih studija”; “Oksfordska enciklopedija islamskog sveta” (6 tomova); “Oksfordska encikolopedija modernog islamskog sveta” (4 toma ), “Oksfordska istorija islama”, “Oksfordski rečnik islama i islamskog sveta: nekada i sada” (3 toma).

» više..

Intervju sa Ivanom Kostićem

O povratku Turske na Balkan, o zbivanjima u Sandžaku, revolucijama u arapskim zemljama i politici Amerike prema ekstremnom islamu, kao i o šansama Palestine da ostvari svoju državu, za Monitor govori arabolog i islamolog, Ivan Kostić, jedan od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok sa sjedištem u Beogradu. » više..