Održana tribina “Evropa,islam i modernost”

U Domu Omladine Beograda u Tribinskoj sali u sredu 14. decembra održana je tribina “Evropa, islam i modernost” u organizaciji Balkanskog centra za Bliski istok. Tribina je naišla ne značajno interesovanje usled čega je Tribinska sala Doma omladine bila ispunjena do poslednjeg mesta. Na tribini prisutnima su se obratili profesor emeritus dr Rade Božović bivši dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor Fakulteta političkih nauka dr Vladimir Pavićević, sociolog religije Srđan Barišić, kao i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok. 

Moderatorka tribine bila je Jovana Tripunović koja je na početku tribine prisutnima najavila projekat “Prevencija radikalizacije mladih muslimana u Srbiji putem društvenih medija” koji Balkanski centar za Bliski istok trenutno sprovodi. Takođe, ona je prisutne upoznala i sa predstojećom online kampanjom koju će Balkanski centar u okviru pomenutog projekta realizovati tokom naredne godine pod naslovom “Islam i modernost”.

U uvodnom izlaganju Ivan Ejub Kostić istakao je da je u današnje vreme veoma teško govoriti o univerzalnim vrednostima već pre o pluraverzalnim vrednostima, kao i da su realnost i društva u kojima živimo multikulturalna, multikonfesionalna, multietnička. Zbog toga, po njegovom mišljenju, neophodno je poštovati različitosti koje su nekada sasvim i oprečne. Samo u takvim okolnostima može da se omogući da se verska ubeđenja mladih muslimana u Evropi, a samim time i u Srbiji, značajno lakše prilagođavaju vrednostima modernoga doba.

Nakon izlaganja Ivana Ejuba Kostića sociolog religije Srđan Barišić se osvrnuo na pitanje odnosa islama i sekularizma istakavši da je teorija sekularizacije koja je bila aktuelna tokom druge polovine 20. veka u velikoj meri prevaziđena i da danas pre možemo da govorimo o konceptu kontra-sekularizacije. Osim toga, u svom izlaganju Srđan Barišić je konstatovao da je veoma teško govoriti o monolitnom modelu sekularnog uređenja u evropskim državama pri čemu je naveo kao različite primere Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i Mađarsku.

Profesor Vladimir Pavićević se tokom svog obraćanja usresredio na aktuelna pitanja koja se tiču evropskog društva. On je osvetlio tri ključna pitanja na osnovu kojih se tvrdi da je Evropa danas uzdrmana: migrantsko pitanje, britansko napuštanje Evropske unije i porast nacionalizma.
Što se tiče migrantskog pitanja profesor Pavićević je konstatovao da je ono zapravo identitetsko pitanje i da Evropa već neko vreme pokušava da iznađe odgovor na dilemu – ko je i šta je to zapravo Evropa. I pored velikih izazova pred kojima se Evropska unija trenutno nalazi profesor Pavićević smatra da na osnovu dosadašnjih iskustava kroz koje je ona prošla možemo da zaključimo da Evropa nakon svake krize izlazi još jača. Na kraju svog izlaganja profesor je posebno istakao važnost predstojećih izbora u Francuskoj i Nemačkoj koji će nam poslužiti kao barometar za procenu stepena porasta nacionalizma u Evropi.

U završnom izlaganju na tribini profesor Božović se nadovezao na razmišljanja Ivana Ejuba Kostića o pluraverzalnim vrednostima govoreći o tradiciji u islamskom svetu na osnovu ličnih iskustava tokom svojih poseta državama Bliskoga istoka. Posebno je problematizovao preslikavanje i implementaciju savremenih zapadnih vrednosti poput demokratije, sekularizma i LGBT prava na muslimanske države zbog činjenice da takvi postupci narušavaju intrinzične matrice i duhovne vrednosti islamskog sveta. Profesor Božović zaključio je svoje izlaganje razmišljanjima da islamska misao nije statična i da koncept idžtihada omogućava islamskom učenju da pruža inovativne odgovore na savremena pitanja koja su u skladu sa islamskom tradicijom, kao i da se nasilnim nametanjem ideja i mišljenja drugome ništa ne postiže.

Nakon izlaganja učesnika tribine razvila se i izuzetno živa i konstruktivna diskusija sa prisutnom publikom. Diskusija se naročito fokusirala na razumevanje prvobitnog greha u islamu kao i na položaj žene u muslimanskom svetu.

Kompletne video zapise izlaganja učesnika na tribini možete da pogledate na zvaničnom YouTube kanalu “Islam i modernost.