Održana promocija knjige “Savremena islamska misao” u Novom Pazaru

Savremena islamska misao

U organizaciji NVO Svetionik i Balkanskog centra za Bliski istok u galeriji Kulturnog centra Novog Pazara 6. novembra održana je tribina i promocija knjige “Savremena islamska misao” koju je priredio izvršni direktor Balkanskog centra za Bliski istok Ivan Ejub Kostić. Osim Ivana Ejuba Kostića prisutnima na tribini se obratio i zamenik muftije Mešihata Islamske zajednice Sandžaka Muhamed ef. Demirović.

Tokom tribine učesnici su definisali šta savremena islamska misao predstavlja kao i njene najmarkantnije predstavnike. Osim toga, govornici su adresirali i najznačajnija pitanja i izazove koji danas stoje pred muslimanima širom sveta. Nakon obraćanja ef. Demirovića i Ivana Ejuba Kostića usledila je i plodonosna i živa diskusija sa prisutnima na tribini.

Inače, u hrestomatiji “Savremena islamska misao” prvi put su na bosansko-hrvatsko-srpskom jeziku na jednom mestu objavljeni radovi više od trideset najznačajnijih savremenih islamskih mislilaca, među kojima su: imam Hasan el-Bana, prof. dr Tarik Ramadan, Ahmet Davutoglu, Jusuf el-Karadavi, Sejid Hosein Nasr, Rašid el-Ganuši, Abu-’l-Ala Mevdudi, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Zijaudin Sardar, Ismail el-Faruki, Šuruk Naguib, Amina Vadud, Aziza el-Hibri, Fethi Osman, i mnogi drugi. Hrestomatija, na više od 500 strana, sadrži trideset sedam radova islamskih mislilaca koji pokrivaju široki spektar oblasti društvenih nauka i teorija poput: političke nauke, prava, etike, filozofije, teorije roda, teorije društvenih pokreta, kao i pitanja odnosa islamske civilizacije i Zapada.