Aktivnosti

Održana obuka o krivičnim delima počinjenim iz mržnje, netolerancije i medijima za aktiviste civilnog društva

Održana obuka o krivičnim delima počinjenim iz mržnje, netolerancije i medijima za aktiviste civilnog društva

Anti-muslimanska mržnja

U Hotelu Metropol, u Beogradu, 5. i 6. oktobra održana je dvodnevna obuka o krivičnim delima počinjenim iz mržnje, netolerancije i medijima za aktiviste civilnog društva u organizaciji Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, Varšava (ODIHR) i Balkanskog centra za Bliski istok, Beograd.
Tokom obuke predavanje posvećeno razumevanju krivičnih dela počinjenih iz mržnje održale su Christie Edwards i Đermana Šeta, dok su Amina Šemsović i Ivan Ejub Kostić održali predavanja o identifikaciji krivičnih dela počinjenih iz mržnje, i preprekama i strategijama za rešavanje krivičnih dela počinjenih iz mržnje. Osim toga, tokom obuke dr Predrag Nikolić održao je i predavanje o govoru mržnje u medijima, dok je specijalni gost, predavač, bio i Ihsaan Gardee iz Nacionalnog saveta kanadskih muslimana.

Učešće u obuci uzeli su predstavnici: Muslimanskog omladinskog kluba, YUROM Centra, Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica, Islamske zajednice u Srbiji, Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine, NVO Svetionika, NVO Hidžab – naše pravo i NVO Dituria.