Objavljena knjiga “Uvod u teoriju ciljeva Šerijata”

Teorija ciljeva Šerijata je, bez sumnje, ukorijenjena u tekstualnim normama Kurʼana i Sunneta, ali za njima se često traga i u okviru opće filozofije i ciljeva tih propisa, često iza samoga teksta. Fokus nije toliko na riječima i rečenicama teksta koliko na cilju i intenciji koji se zagovaraju i koji su podržani. Poredeći pravnu teoriju izvora iz uṣūl al-fiqha, maqāṣid aš-šarīʻa nisu opterećeni metodičkim tehnikalijama, niti literalističkim čitanjem teksta.

Mohammad Hashim Kamali

Ciljevi i intencije Šerijata objašnjavaju mudrost koja stoji iza propisa, kao što je podupiranje društvene kohezije, što je jedna od mudrosti koja stoji iza davanja zekata, dobročinstva prema komšijama i pozdravljanja ljudi selamom… Pristup utemeljen na konceptu maqāṣida posmatra pravne probleme na višem stadiju poimanja, i shodno tome, prevazilazi (povijesno) razilaženje između islamskih pravnih škola te podstiče naročito potrebnu kulturu pomirenja i mirne koegzistencije.

Jasser Auda

O autorima knjige:

Mohammad Hashim Kamali (r. 1944) generalni je direktor Međunarodnog instituta za napredne islamske studije (IAIS) u Kuala Lumpuru, saradnik je na Institutu za napredne studije u Berlinu, na kojem je prethodno bio gostujući profesor. Član je Jordanske kraljevske akademije nauka. Predavao je islamsko pravo na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Kuala Lumpuru i bio je dekan Međunarodnog insituta za islamsku misao i civilizaciju (ISTAC) u Kuala Lumpuru. Bio je i konsultant UN-a za ustavne reforme na Maldivima i u Iraku. Član je različitih naučnih i stručnih tijela i odbora. Objavio je više naučnih knjiga iz oblasti islamskog prava, među kojima su: Principles of Islamic Jurisprudence (Petaling Jaya, 1999), Islamic Commercial Law (Cambridge, Islamic Texts Society 2000), A Textbook of Hadith Studies (Islamic Foundation, UK, 2005), Uvod u šerijatsko pravo (Centar za napredne studije i El-Kalem, Sarajevo, 2008).

Jasser Auda (r. 1966) izvršni je direktor Instituta za pručavanje maqāṣida u Londonu i gostujući je profesor islamskog prava na Univerzitetu Carleton, Kanada. Jedan je od osnivača Međunarodne unije islamskih učenjaka i član Evropskog vijeća za fetve te član Indijske islamske akademije za fikh. Bio je profesor na Univerzitetu Waterloo, te na Aleksandrijskom univerzitetu, Katarskom univerzitetu i Američkom univerzitetu u Šardži. Osnivač je i prvi direktor Centra za filozofiju islamskog prava u Londonu. Bio je i suosnivač i zamjenik direktora Centra za islamsko pravo i etiku u Dohi. Objavio je, između ostalih, sljedeće knjige: Intencije Šerijata kao filozofija islamskog prava: sistemski pristup (Sarajevo, El-Kalem i Centar za napredne studije, 2012), Fiqh almaqāṣid: ināṭa al-aḥkām al-šar‘iyya bi maqāṣidiha (Herndon, IIIT, 2008).

Knjiga “Uvod u teoriju ciljeva Šerijata” objavljena je uz pomoć Centra za napredne studije iz Sarajeva.