O projektu “Islam i modernost”

Projekat “Prevencija radikalizacije mladih muslimana u Srbiji putem društvenih medija” ima za cilj da internet kampanjom “Islam i modernost” mladim muslimanima u Srbiji i regionu ponudi moguće odgovore na pitanja koja se tiču položaja islama u savremenom svetu, kao i da pruži kontra-narativ eksluzivističkim tumačenjima islamskog učenja koja su sve prisutnija u virtuelnom prostoru.

U poslednje vreme došlo je do značajne inflacije misonarskih aktivnosti džihadističkih organizacija na društvenim mrežama. Takav internet sadržaj nije samo štetan zbog činjenice da se pojedini mladi ljudi odlučuju da odu na ratišta već i zbog toga što takav vid aktivizma na društvenim mrežama svojim sadržajem dovodi do porasta izuzetno radikalnih i eksluzivističkih svetonazora kod mladih ljudi.

U svrhu pružanja kontra-narativa projekat će se posebno fokusirati na pitanja koja se pre svega tiču: odnosa muslimana spram nemuslimana, odnosa muslimana spram sekularne države i demokratije, (su)odnos islama i ljudskih prava, položaja žene u islamu, kao i pitanja odnosa islama i višestrukih identiteta.

Projektom će se kreirati edukativni sadržaj na društvenim mrežama na bosansko-hrvatsko-srpskom jeziku koji će mladima omogućiti da se bolje upoznaju s savremenim razumevanjem i čitanjem islamskog učenja. Osim kampanje na društvenim medijima biće organizovane i javne tribine koje će tretirati pitanje odnosa islama i modernosti kao i dvodnevna završna radionica na kojoj će predavanja održati stručnjaci iz društvenih i humanističkih nauka kao i iz islamskih studija.