Ivan Ejub Kostić za Al Jazeera Balkans o izraelskoj aneksiji

Izraelska aneksija

Izjava Ivana Ejuba Kostića, izvršnog direktora Balkanskog centra za Bliski istok za Al Jazeera Balkans o palestinskom pitanju i pokušajima cionističke aneksije:

“Prvo na šta želim da se osvrnem jeste nešto bez čega nije moguće precizno odgovoriti na pitanje o posledicama, a tiče se ultranacionalističke i rasištičke prirode cionističkog projekta na čijim osnovama je stvorena država Izrael. Ovaj sekularni pokret, koji je nastao još sredinom 19. veka, gledao je na Palestinu kao državu, odnosno, teritoriju, koju treba kolonizovati s ciljem postepenog etničkog čišćenja palestinskog naroda i uspostavljanje jedne iznimno eksluzivističke i mononacionalne države. U tom kontekstu ja sam oduvek iznimno skeptičan spram bilo kakvih ‘mirovnih pregovora’ ili dogovora glede državnog uređenja, jer su oni veoma teško izvodljivi u slučajevima kada jedna strana za pregovaračkim stolom nema nikakvu istinsku nameru da se postigne bilo kakvo zadovoljavajuće rešenje za obe strane. Zbog toga ono čemu u realnosti svedočimo već decenijama unazad, jeste da cionističke izraelske vlasti beskompromisno teže samo ostvarenju svojih nasilničkih i agresivnih ciljeva, a to je uspostava države koja tretira isključivo Jevreje kao građane prvog reda dok sve ostale, poput palestinskih hrišćana i muslimana, tretira kao građane drugog reda“

Što se tiče većih oružanih sukoba Kostić smatra da su šanse za tako nešto „minimalne“ iz više razloga:

„Ako govorimo o regionalnom sukobu mislim da su mogućnosti da dođe do njih zaista minimalne, pre svega jer ne postoji nikakvo jedinstvo muslimanskih država oko palestinskog pitanja i spremnost da se pomogne narodu u Palestini. Danas u većini muslimanskih država, poput Saudijske Arabije, UAE-a i Egipta, na vlasti se nalaze nacionalističke korumpirane elite koje su zarad svojih ličnih interesa pre spremne da posluju sa cionističkim režimom nego da pruže pomoć istinskim palestinskim pokretima, poput, naprimer, Hamasa“, kaže on, te dovodi i pitanje mogućnost palestinskih frakcija da se same oružanim putem odupru aneksiji.

„Ako govorimo o raznorodnim (pro)palestinskim frakcijama među kojima su Hezbollah i Hamas, nisam siguran da su one trenutno u stanju da pruže bilo kakav značajniji otpor cionističkim agresorima, zbog čega mislim da ni tu nije realno očekivati neki sukob ozbiljnijih razmera“, tvrdi Kostić.  

Stoga, Kostić je stava da se Palestinci jedino mogu uzdati – u sebe.

„Ne mislim da trenutno postoji sila u svetu koja može da zaustavi agresivnu politiku i divljanje izraelskih vlasti. Jedino što možemo, jeste da individualnim naporima doprinosimo promeni odnosa snaga u svetu na način da one sile koje decenijama unazad rade u korist cionističkih vlastodržaca budu slabije, a one koje se zalažu za njegovu slobodu budu sve snažnije i moćnije. Tek tada ćemo moći da očekujemo zaista neke fundamentalne promene na globalnoj sceni, ali to je dugotrajan proces i za njega treba imati strpljenja“, kaže Kostić….

„…Palestinski narod je suštinski već dugi niz godina prepušten sam sebi. No, njegova borba će trajati sve dok oni u nju budu verovali svim svojim srcem i dušom kao što su u nju verovali do danas. Samo se osvrnimo u nazad i pogledajmo kako su se palestinski ponos i želja za daljom borbom prenosili sa generacije na generaciju. Zbog toga, borba za slobodnu i antirasističku Palestinu će se pre ili kasnije okončati pobedom palestinskog naroda, jer su slobodarski duh i vera neuništivi“, zaključio je Kostić.

Ceo tekst možete pročitati na sajtu Al Jazeera Balkans.