pixwords solution francais solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 5 lettres solution Pixwords 8 lettres solution Pixwords 14 lettres solution Pixwords 18 lettres 94 answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Povodom smrti Muhamed Arkuna

Piše: Ivan Ejub Kostić

Muhamed Arkun je slovio za možda najdubljeg i najkomplesknijeg savremenog islamskog filozofa. Rođen je 1928. godine u Alžiru u malom mestu Tourirt-Mimoun. Bio je berberskog porekla. Ono što je možda bilo od presudnog uticaja na naučnu misao Muhamed Arkuna, jeste njegova izloženost magrebskoj, arapsko-islamskoj i evropskoj kulturi tokom njegovog školovanja. U takvoj konstalaciji, Arkun je bio u mogućnosti da spozna nedostatke i probleme islamske tradicije, a da se, s druge strane, upozna sa pluralističkim i dinamičkim pogledom na svet. » više..