aide pixwords solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 5 lettres solution Pixwords 8 lettres solution Pixwords 12 lettres solution Pixwords 15 lettres word academy answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Etimologija reči

Piše: Olga Zirojević

Sabur

U svom govoru u Srebrenici, na obeležavanju desetogodišnjice najvećeg i najmonstruoznijeg zločina počinjenog tokom jugoslovenskih ratova 1991-1999. godine, reis-ul-ulema Mustafa Cerić moli “Alaha milostivog da majkama Srebrenice podari sabur…”

Da, sabur je nesrećnim majkama, a i svima nama, veoma potreban. Ali, tu nije reč o razumu, kako je ovaj turcizam objasnio izveštač Danasa (Bojan Tončić, “Bele marame bola i tuge”, 13.07.05), već o strpljenju. Jer reč sabur (tur. sabir, arap. sabr) znači samo to – strpljivost, strpljenje. Kaže se “saburom je dženet pokriven”, “sabur – selamet” (strpljen – spasen). Sabur! – strpi se! – “Sabur malo od Erdelja rajo, pisaćemo Rakociju kralju, nek se vaske i Erdelja prođe!” Kaže se i “sabur učiniti” – strpiti se, savladati se (“tu je majka sabur učinila”), a i sabriti, saburiti, osabriti, prisabriti. Saburli je strpljiv, izdržljiv, a sabursuz – onaj koji je nestrpljiv, onaj koji je nagao.

Pridev se, najzad, koristi i za tvorbu muslimanskih ličnih imena: Sabir, Sabrija (strpljiv, izdržljiv, postojan) i Sabira (Sebira, Sabera, Bira), Sabrija (Sabra). Ređe: Sabrudin i Sabrudina.

Republika, 366-367, 01-31.10.2005. » više..

Nuklearni Iran – motivi i perspektive

Piše: Marija Marović

Ovaj tekst ima za cilj da odgovori na sledeća pitanja: Koje motive Iran ima da razvija nuklearni program? Odakle sumnja u iranske namere? Zašto je nuklearni Iran opasan? i da li se to može nekako sprečiti? » više..

Religizacija egipatske politike

Piše: Muhamed Jusić
Poslije pobjede islamističkih partija na izborima


Svaka od ovih partija ima vlastitu viziju egipatske budućnosti i stav o tome kakvu ulogu bi islam i koja njegova interpretacija trebali igrati u uređenju države i društva. Neke od tih vizija su čak i sukobljene. Posebne tenzije vladaju između sufijskih i selefijskih frakcija
» više..

Salafije, vahabiti i teroristi

Piše: Ivan Ejub Kostić

Već duže vreme svedoci smo, u medijima i akademskim radovima, zbrke u vezi sa pojmovima koji označavaju tradicionalistička islamska učenja poput salafizma i vahabizma. Ova učenja se skoro po pravilu izjednačavaju sa radikalnim terorističkim organizacijama poput al-Kaide, talibana, islamskog džihada, Hizbul tahrira itd. Osim senzacionalizma i podleganja neo-orijentalističkim stereotipima, u pitanju je i neznanje. » više..

Libija produženje sukoba

Piše: Marija Marović

U najnovijem obraćanju Libijskom narodu audio putem 7. juna, nakon što je NATO intenzivirao vazdušne napade na Tripoli, Gadafi je rekao da će se boriti do smrti jer je bolje da umre kao mučenik nego da se preda, te da je Libija njegova zemlja i da on namerava da u njoj i ostane bez obzira na cenu. Ova izjava se može tumačiti kao iskaz očajnika koji sateran u ćošak i pred svoj kraj bodri sebe i svoje pristalice. Sa druge strane ne vidi se jasan kraj libijskog sukoba već se pre stiče utisak da je na delu igra sa vremenom. Ovo se oslikava i u izjavi američke državne sekretarke Hilari Klinton, koja je 9. juna rekla da je “vreme na našoj strani”.
Na čijoj je strani vreme i kako se njegov dalji protok odražava na dinamiku sukoba u Libiji? » više..

Egipat – revolucija u prekidu

Piše: Ivan Ejub Kostić

U kontekstu skorašnjih sektaških sukoba u Kairu sve češće se s pravom postavlja pitanje – da li je Egipat na pravom putu ka demokratskoj tranziciji? » više..

Da li su Arapi spremni da stvore istinske demokratije ?

Piše: Džejms J. Zogbi

“Da li su Arapi spremni da stvore istinske demokratije ?” je pitanje koje mi često postavljaju ovih dana. Nakon nekoliko razgovora sa onima koji su mi postavljali ovo pitanje, došao sam do zaključka da u najvećem broju slučajeva u njihovoj ideji, je zapravo samo skup pretpostavki o tome šta je to što čini “istinsku demokratiju” i jedno naivno i neistorijsko shvatanje o tome kako demokratije stupaju u život, a potom, kako one nadalje funkcionišu i dalje se razvijaju. » više..