pixwords solution Français solution Pixwords 2 lettres solution Pixwords 5 lettres solution Pixwords 9 lettres solution Pixwords 11 lettres solution Pixwords 18 lettres word academy answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Prikaz knjige “Contemporary arab broadcast media”

Piše: Ivan Ejub Kostić

El Mustapha Lahlali, Contemporary arab broadcast media, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2011.

Proliferacija satelitskih kanala u arapskom svetu je u velikoj meri dovela do potrebe pojedinih kanala da usvoje sebi svojstvena ideološka, stilska i programska opredeljenja. Mustafa Lahlali je u knjizi “Contemporary Arab Broadcast Media“ dao sebi za zadatak da putem kritičke analize diskursa izveštavanja tri satelitska kanala o jednom specifičnom konfliktu pokaže ideološku raznolikost  arapske satelitske mreže. Na tom tragu, Lahlali je sebi u knjizi postavio za cilj da da odgovor na dva osnovna pitanja : 1. Da li se kanali koriste istim jezikom i diskusrom u svojim medijskim izveštavanjima o konfliktu ? A ako ne, zašto, ne ?  i 2. Koja je njihova strategija imenovanja i etiketiranja? Da li u tom procesu poseduju slične atributivne strategije ? Analizu koju je Lahlali ponoudio može biti veoma zanimljiva i u svetlu trenutnih dešavanja na Bliskom istoku. » više..

Islam i nacionalizam

Piše : Ziaudin Sardar

                Islam i nacionalizam su kontradiktorni termini. Dok je islam sveprožimajuća, univerzalna veroispovest i pogled na svet koji ne poznaje geografske granice, nacionalizam se zasniva na ideji teritorije i u osnovi je parohijalan. Islam insistira na potpunoj jednakosti među ljudima i ne poznaje bilo kakva jezička, kulturna ili rasna ograničenja, a nacionalizam s druge strane, veliča pretpostavljenu kulturnu, jezičku i rasnu superiornost. Nacionalizam zahteva potpunu lojalnost naroda naciji, dok islam zahteva lojalnost i potčinjenost jedino Bogu. Nacionalizam je izazvao stvaranje moderne, suverene nacije-države koja  promoviše sopstvene interese na uštrb i po ceni svega i svih drugih. U islamu nema kompromisa u činjenici da suverenitet pripada samo i jedino Bogu i da je stoga njegova volja, a ne neki nacionalni interes, ta koja treba da ima vrhovnu vlast u svetu. » više..

Rad Marka Žilovića u naučnom časopisu “Političke perspektive”

U novom broju naučnog časopisa “Političke perspektive” koji zajedno izdaju Fakultet političkih nauka u Beogradu i Fakultet političkih znanosti iz Zagreba je izašao veoma zanimljiv i vredan naučni rad Marka Žilovića pod naslovom “Narod hoće da sruši režim: različite sudbine severnoafričkih režima tokom arapskih previranja 2010/2011” (str. 77-101). Kako bi preuzeli i pročitali rad kliknite ovde.

Islamska paradigma: tavhid i ontološka diferencijacija

Piše: Ahmet Davutoglu

Islamska paradigma: tavhid i ontološka diferencijacija

            Ontološki određena epistemologija koja se zasniva na teocentričnoj kosmologiji pruža specifičan oblik političkih obrazloženja i legitimnosti u okviru islama. Skoro je nemoguće razumeti islamsku političku kulturu ili političku svest muslimana, ukoliko se najpre ne shvati islamska slika sveta (imago mundi). Političke posledice bi trebalo ocenjivati unutar holističkog okvira islama. » više..

Egipat – kraj demokratske tranzicije

 Piše: Ivan Ejub Kostić

Nakon održanih prvih demokratskih i slobodnih parlamentarnih i predsedničkih izbora u Egiptu je postojala nada da će se krenuti putem tranzicije društva i ostvarivanja toliko željene slobode od autokratskih diktatora koji su poslednjih šest decenija služili kao paravan za beskrupuloznu i korumpiranu vladavinu bezbednosnih struktura. » više..

Sekularizam i odnos religije prema državi sa stanovišta pokreta el Nahda

Transkript predavanja Rašida el Ganušija

            U ime Boga, salavat i selam na Božijeg Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji slede njegov put do sudnjeg dana.

 

            Dame i gospodo, braćo i sestre, neka je blagoslov i mir Božiji sa vama.

            Zahvaljujem se Centru za istraživanje islama i demokratije što mi je pružio priliku da večeras govorim pred ovako istaknutim skupom Tunišana, Tunišanki i onih koji dolaze iz drugih zemalja. Nisam ovde da bih vas nečemu učio, jer tema o kojoj govorimo nema jasne definicije koje mogu da se prenesu. Postoje samo neke tačke gledišta koje mogu da se prodube i trud da se postigne zajednička polazna tačka, koja će našoj eliti omogućiti da se usaglasi, ili bar donekle postigne saglasnost oko ovog pojma. » više..

Genealogija radikalnog islama

Piše: Kvintan Viktorovic

 

            Genealogija radikalnih ideja, koje al-Kaida koristi da opravda nasilje, pokazuje da razvoj džihadističke misli u proteklih nekoliko decenija karakteriše slabljenje kritičkih ograničenja, koja su nekada mogla da ograniče nasilje i omeđe ratno stanje u vreme klasičnog islama. Ovo slabljenje ograničenja se primećuje u razvoju džihadističkih argumenata koji se odnose na apostazu i vođenje rata  na domaćem terenu, na globalni džihad, targetiranje civila i bombaše-samoubice. » više..