reponse pixword solution Pixwords 2 lettres solution Pixwords 7 lettres solution Pixwords 10 lettres solution Pixwords 12 lettres solution Pixwords 17 lettres 4 immagini 1 parola 6 lettere
Balkanski centar za Bliski Istok

Intervju za sajt Balkan insight – “Srbija mora da radi na integraciji muslimana”

 

Ja.

Autor: Saša Dragojlo

Islam na Balkanu često je posmatran evrocentričnim nacionalističkim očima. U Srbiji dominantni pravoslavni etnofiletizam često ima diskriminišući odnos prema muslimanima.
Kako tumačite te pojave? Na koji način je raspad Jugoslavije i rat u Bosni doprineo tome?

Diskriminacija muslimana se proteže veoma duboko u prošlost. To jest, tu se ne radi o diskriminaciji onako kako se taj pojam danas shvata, već pre o vekovnoj netrpeljivosti spram muslimana. » više..

Naučni rad “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba”

U novom broju naučnog časopisa “Časopis za religijske nauke ‘Kom'” objavljen je naučni rad Ivana Ejuba Kostića pod naslovom “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba” u kome se pored razmatranja političkih ideja Mavdudija i Kutba nude i određena terminološka rešenja za pojmove poput: islamizma, radikalnog islamizma, političkog islama, islamskog fundamentalizma, itd.

Da preuzmete PDF fajl rada “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba”.

ISIS

 

Razgovor prof. dr Milana Vukomanovića s Svetlanom Lukić 

Milan Vukomanović: Zašto je Islamska država toliko vidljiva? Prvo zato što živimo u vreme globalizacije, društvenih mreža, ubrzane komunikacije i propagande. Tako da bih kod ove političke organizacije pre svega izdvojio taj globalni aspekt i njenu vidljivost širom sveta, kao i strah i moralnu paniku koja se širi oko nje. Tu je i njena delatnost, koja je sadržana u samom nazivu: Islamska država u Iraku i Siriji, što ukazuje da se radi i o lokalnom i regionalnom fenomenu, koji ima svoju predistoriju. On se nije pojavio iznenada, odavno se stvara kroz metamorfoze situacije na Bliskom istoku, bar od vremena američke invazije na Irak, a tu spada i ono što se dešavalo od 2003. i svrgavanja Sadama Huseina, i svi događaji koji su vodili ka terorizmu Al Kaide 2001, pa i pre toga. » više..

Kur’an al-karim

Piše: Olga Zirojević

Sveta knjiga muslimana, osnov celokupnog du­hovnog i materijalnog života, temelj musli­manske zajednice (umme). Sama reč znači „ono što je za čitanje, recitovanje” (od arap. reči qara′ a – čitati, glasno recitovati). Uz naziv al-Kur′an obavezno se mora staviti pridev časni (al-karim). Kur′an se, takođe, naziva i al-Kitab (knjiga), al-Furkan (znači razlikovanje istine od neistine), al-Mushaf (rukopisni primerak Kur′ana, Kur′an uopšte), Džuz (deo Kur′ana). » više..

Na smrt!

Piše: Muhamed Jusić

 

Jutros nas je dočekala vijest kako je egipatski sud donio još jednu drakonsku presudu protiv protivnika državnog udara koji se povezuju sa Muslimanskom braćom u kojoj je 683 ljudi osuđeno na smrtnu kaznu, uključujući lidera Muslimanske braće Muhameda Badia. Prema pisanju svjetskih novinskih agencija njih se tereti za učešće u ubistvu i pokušaju ubistva policajaca u južnoj egipatskoj provinciji Minja 14. augusta prošle godine, na dan kad je policija u sukobima s demonstrantima u Kairu ubila više stotina pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. » više..

Islamofobija i antisemitizam: istorija i mogućnosti

 

 

 

Piše: Rouvan Fajerstoun

Islamofobija i antisemitizam imaju mnogo toga zajedničkog, mada su nastajali u gotovo potpuno suprotnim istorijskim okolnostima. Obe pojave izrazi su rasizma. Obe se odnose na iracionalne strahove od jedne posebne grupe ljudi. Obe su duboko usađene u samu tvar zapadne kulture i društva. Ironično, muslimani i jevreji često su krivci za predrasude koje gaje jedni protiv drugih. Preciznije, mnogi su jevreji islamofobični, a mnogi muslimani antisemite, iako zajednički predstavljaju metu sličnog niza predrasuda. No još je tužnije što su obe ove pojave tako duboko usađene u zapadno društvo da nije verovatno da će ikada postojati mogućnost za njihovo potpuno brisanje. » više..

Osvrt na pojednostavljenu reprezentaciju “islamista” od strane srbijanskog islamskog bogoslova

 

Piše: Ivan Ejub Kostić

Pre skoro dve godine u Beogradu, u prostorijama Beogradske otvorene škole (BOŠ) održano je predavanje pod naslovom “Arapsko proleće”. Predavanje je održao dr Rafael Izraeli profesor na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i autor knjige “Islamikaze”. Na predavanju su se u “probranoj” publici između ostalih našli i dva pravoslavna sveštenika Srpske pravoslavne crkve, jedan istoričar koji je ujedno i član Srpske akademije nauke i umetnosti, jedan redovni profesor Katedre za orijentalistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i jedan apologeta ratnih zločina počinjenih za vreme rata devedesetih godina u Bosni i Hercegovini nad muslimanskim stanovništvom.

Tokom izlaganja dr Izraeli je izneo fascinantan broj falsifikovanih podataka, poluistina i tendencioznih tumačenja aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku, a sve sa ciljem da se razračuna s “islamističkom” nemani koja preti “slobodnoj” i “demokratskoj” državi Izrael i čitavom regionu. Naravno, dr Izraeli se tu služio potpuno esencijalističkim pristupom poistovećujući najraznoraznije aktere aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku i sve ih svodeći pod krovni naziv “islamisti”. Ovakav pristup, shodno tome da sam pre predavanja bio upoznat s stavovima dr Izraelija, me nije ni malo iznenadio, čak mi je sasvim bio očekivan. Svakako i interesovanje za predavanje dr Izraelija od gore pomenutih intelektualaca i društveno angažovanih ličnosti me takođe nije ni malo iznenadilo, pre svega zbog činjenice da je islamofobno i (neo)orijentalističko shvatanje sveta u kome živimo duboko ukorenjeno u jednom delu ovdašnjeg naučnog diskursa i svesti.

Međutim, jedan sasvim drugi događaj od pre neki dan me je neodoljivo podsetio po svojoj poruci i suštini na ovo ne toliko važno i ukratko sažeto predavanje dr Izraelija. S tim što me je ovaj događaj, za razliku od očekivanih islamofobnih stavova dr Izraelija, veoma (neprijatno) iznenadio. Radi se o fejsbuk postu jednog od najviše rangiranih zvaničnika u jednoj od dve Islamske zajednice koja deluje u Srbiji. » više..