pixwords solution Français solution Pixwords 2 lettres solution Pixwords 5 lettres solution Pixwords 8 lettres solution Pixwords 13 lettres solution Pixwords 17 lettres trivia crack answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Izlaganje Ivana Ejuba Kostića o položaju muslimana na Balkanu na javnoj tribini u Granadi

U Granadi 18. maja održana je tribina pod naslovom “Moving beyond islamophobia” u organizaciji Evropske muslimanske mreže. Na tribinu učešće su uzeli prof. dr Tarik Ramadan, dr Malika Hamidi, Fatima Paloma Medina Rivas kao i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok. Kostić je svoje izlaganje posvetio pitanju položaja u kom se nalaze muslimani Zapadnoga Balkana s posebnim osvrtom na države bivše Jugoslavije. Tribina je izazvala veliko interesovanje usled čega je kongresna sala Casa Zayas bila ispunjena do poslednjega mesta.

Izlaganje Ivana Ejuba Kostića na javnoj tribini “Moving beyond islamophobia” u Granadi

U organizaciji Evropske muslimanske mreže u Granadi 18. maja organizovaća se javna tribina pod naslovom “Moving beyond islamophobia”. Na tribini prisutnima će se obratiti predsednik Evropske muslimanske mreže prof. dr Tarik Ramadan, dr. Malika Hamidi, Fatima Paloma Medina Rivas kao i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok.

 

Sastanak Evropske muslimanske mreže u Tirani

U Tirani je od 5. do 7. maja održan sastanak Evropske muslimanske mreže čiji je predsednik prof. dr Tarik Ramadan. Satanku Mreže je ispred Balkanskog centra za Bliski istok prisustvovao Ivan Ejub Kostić. Pored javne tribine pod naslovom “Populism and beyond islamophobia” na kojoj su učestvovali prof. dr Tarik Ramadan, dr Anjeza Khaferraj i Omer Kajoshaj održana je i serija sastanaka koji su se ticali položaja muslimana u Evropi. Takođe, tokom radnih sastanaka posebno je vreme posvećeno i za upoznavanje sa predstavnicima lokalnih organizacija koje u svom radu nastoje da ožive islamsku tradiciju u Albaniji.

Održana tribina “Značaj društvenih medija u reprezentaciji islama i muslimana” u Novom Pazaru

U organizaciji Balkanskog centra za Bliski istok u ponedeljak 26. decembra u prepunoj Svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru održana je tribina “Značaj društvenih medija u reprezentaciji islama i muslimana”.

Prisutnima na tribini obratili su se mr Muhamed ef. Demirović ispred NVO Svetionik, Davor Marko medijski analitičar i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok. Moderatorka tribine bila je Jovana Tripunović. » više..

Tribina u Novom Pazaru “Značaj društvenih medija u reprezentaciji islama i muslimana”

U organizaciji Balkanskog centra za Bliski istok u Svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru u ponedeljak 26. decembra s početkom u 18.30 časova održaće se tribina “Značaj društvenih medija u reprezentaciji islama i muslimana”.

Na tribini ćemo govoriti kako su društveni mediji često zloupotrebljeni u svrhu širenja govora mržnje i eksluzivističkih svetopogleda, kao i o neophodnosti da se on line prostor ispuni sadržajem koji bi na adekvatan način mogao da pruži kontra-narativ takvim idejama.

Osim toga, govora će biti i o potrebi  da se mladi ljudi u što većoj meri osposobe i  aktivno uključe u javnu sferu kako bi ukazali na diskriminatorne prakse spram muslimana u Srbiji i regionu i doprineli promovisanju ispravnog razumevanja islamskog učenja.

Nakon izlaganja prisutni na tiribini će biti pozvani da se aktivno uključe u diskusiju na navedene teme.

Prisutnima na tribini obrati će se mr Muhamed ef. Demirović ispred NVO Svetionik, Davor Marko medijski analitičar i Ivan Ejub Kostić  ispred Balkanskog centra za Bliski istok. Moderatorka tribine biće Jovana Tripunović.

Održana tribina “Evropa,islam i modernost”

U Domu Omladine Beograda u Tribinskoj sali u sredu 14. decembra održana je tribina “Evropa, islam i modernost” u organizaciji Balkanskog centra za Bliski istok. Tribina je naišla ne značajno interesovanje usled čega je Tribinska sala Doma omladine bila ispunjena do poslednjeg mesta. Na tribini prisutnima su se obratili profesor emeritus dr Rade Božović bivši dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor Fakulteta političkih nauka dr Vladimir Pavićević, sociolog religije Srđan Barišić, kao i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok.

Moderatorka tribine bila je Jovana Tripunović koja je na početku tribine prisutnima najavila projekat “Prevencija radikalizacije mladih muslimana u Srbiji putem društvenih medija” koji Balkanski centar za Bliski istok trenutno sprovodi. Takođe, ona je prisutne upoznala i sa predstojećom online kampanjom koju će Balkanski centar u okviru pomenutog projekta realizovati tokom naredne godine pod naslovom “Islam i modernost”. » više..

Tribina “Evropa, islam i modernost”

U organizaciji Balkanskog centra za Bliski istok u Domu omladine Beograd u Tribinskoj sali 14. decembra s početkom u 18.30 časova održaće se tribina “Evropa, islam i modernost”.

Cilj tribine jeste da problematizuje pitanje odnosa islama i pojedinih aspekata modernosti i okolnosti u kojima muslimani u Evropi danas žive. Na tribini ćemo nastojati da pružimo odgovor da li su predmoderni okviri razmišljanja u stanju da se prilagode slici sveta 21. veka ili su osuđeni na segregaciju, getoizaciju, to jest samogetoizaciju.

Osim navedenog na tribini će se govoriti i o različitim oblicima sagledavanja kulturno-verskih različitosti i idejama univerzalnih vrednosti, otvorenog društva, demokratije, slobode govora i mišljenja u atmosferi političke polarizacije koja je sve prisutnija u Evropi između levo-liberalnih ideja i onih desno orijentisanih.

Prisutnima na tribini obrati će se profesor emeritus dr Rade Božović bivši dekan Filološkog fakulteta u Beogradu i šef katedre za orijentalistiku, profesor Fakulteta političkih nauka dr Vladimir Pavićević, sociolog religije Srđan Barišić, kao i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok. Moderatorka tribine biće Jovana Tripunović.