Balkanski centar za Bliski istok u Evropskom parlamentu

 

U Briselu 29. i 30 maja 2017. godine u organizaciji Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), OSCE-a, Evropske komisije i Evropskog parlamenta održana je serija sastanaka posvećenih borbi protiv anti-semitizma i suzbijanju mržnje spram muslimana u Evropi. Na sastanku je ispred Balkanskog centra za Bliski istok učešće uzeo Ivan Ejub Kostić. Usled činjenice da su sastanci održavani u vreme ramazanskog posta nakon drugog radnoga dana održana je i zajednički iftar i šavut obrok na kome su prisustvovali predstavnici jevrejskih udruženja i muslimanskih zajednica i organizacija. Iftar/šavut obrok je održan u prostorijama Evropskog jevrejskog centra u Briselu.