Animirani film “Muslimani, identitet i savremenost”

Balkanski centar za Bliski istok je u okviru internet kampanje “Islam i modernost” kreirao treći u nizu animiranih filmova. Animirani film “Muslimani, identitet i savremenost” se bavi pitanjem identiteta muslimana u savremenom dobu i mnogobrojnim izazovima sa kojima se on suočava. Film prvenstveno tretira identitet mladih muslimana koji obitava u sekularnim društvima Zapadne Evrope, kao i u društvima Zapadnog Balkana.  Autor scenaria za animirani film “Muslimani, identitet i savremenost” je asistent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Samedin Kadić.