Animirani film “Mesto za druge u islamu”

Balkanski centar za Bliski istok je u okviru internet kampanje “Islam i modernost” kreirao prvi u nizu animiranih filmova koji će biti namenjeni neformalnoj edukaciji.Prvi film pod naslovom “Mesto za druge u islamu” bavi se pitanjem (su)odnosa muslimana i nemuslimana i izazovima koji stoje na tom putu. Takođe, ovaj film pruža odgovor na nekolicinu stereotipa koje često imamo prilike da sretnemo u medijima, a koji se tiču islamskog učenja i šerijatskog prava. Scenario za film urađen je na osnovu istoimenog teksta “Mesto za druge u islamu” čiji je autor prodekana za nastavu prof. dr Ahmet Alibašić prodekan za nastavu na Fakultetu za islamske nauke u Sarajevu i direkotr Centra za napredne studije.