Animirani film “Islam, muslimani i mediji”

Balkanski centar za Bliski istok je u okviru internet kampanje “Islam i modernost” kreirao drugi u nizu animiranih filmova koji će biti namenjeni neformalnoj edukaciji. Animirani film “Islam, muslimani i mediji” za cilj je imao da prikaže kako se islam u medijima predstavlja, kao i da pokuša da ukaže na neke od pozitivnih praksi kako bi muslimani trebalo da koriste medije i da ukaže na neophodnost većeg angažmana mladih muslimana u svrhu promocije i ponude drugačijeg sadržaja koji se tiče islama kako bi se pružio kontra narativ sadržaju koji pronalazimo u mejnstrim medijima. Autor scenaria za animirani film “Islam, muslimani i mediji” je medijski analitičar Davor Marko.