Animirani film “Islam i rodna ravnopravnost”

Animirani film “Islam i rodna ravnopravnost” urađen je na bazi scenaria čija je autorka prof. dr Zilka Spahić Šiljak. Takođe, prof. dr Spahić Šiljak je i autorka dve značajne knjige koje se tiču položaja žene u islamu “Žena, religija i politika” (2010) i “Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta; postsocijalistički kontekst u Bosni i Hercegovini i Kosovu” (2014). Animiran film rađen je u okviru projekta “Islam i modernost” koji je Balkanski centar za Bliski istok sproveo uz pomoć Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.