solution pixword solution Pixwords 2 lettres solution Pixwords 7 lettres solution Pixwords 10 lettres solution Pixwords 12 lettres solution Pixwords 17 lettres trivia crack answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Izlaganje Ivana Ejuba Kostića o položaju muslimana na Balkanu na javnoj tribini u Granadi

U Granadi 18. maja održana je tribina pod naslovom “Moving beyond islamophobia” u organizaciji Evropske muslimanske mreže. Na tribinu učešće su uzeli prof. dr Tarik Ramadan, dr Malika Hamidi, Fatima Paloma Medina Rivas kao i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok. Kostić je svoje izlaganje posvetio pitanju položaja u kom se nalaze muslimani Zapadnoga Balkana s posebnim osvrtom na države bivše Jugoslavije. Tribina je izazvala veliko interesovanje usled čega je kongresna sala Casa Zayas bila ispunjena do poslednjega mesta.