pixwords solution francais solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 7 lettres solution Pixwords 10 lettres solution Pixwords 11 lettres solution Pixwords 18 lettres trivia crack answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Izlaganje Ivana Ejuba Kostića na javnoj tribini “Moving beyond islamophobia” u Granadi

U organizaciji Evropske muslimanske mreže u Granadi 18. maja organizovaća se javna tribina pod naslovom “Moving beyond islamophobia”. Na tribini prisutnima će se obratiti predsednik Evropske muslimanske mreže prof. dr Tarik Ramadan, dr. Malika Hamidi, Fatima Paloma Medina Rivas kao i Ivan Ejub Kostić ispred Balkanskog centra za Bliski istok.