pixword solution solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 6 lettres solution Pixwords 10 lettres solution Pixwords 14 lettres solution Pixwords 17 lettres 94 answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Sastanak Evropske muslimanske mreže u Tirani

U Tirani je od 5. do 7. maja održan sastanak Evropske muslimanske mreže čiji je predsednik prof. dr Tarik Ramadan. Satanku Mreže je ispred Balkanskog centra za Bliski istok prisustvovao Ivan Ejub Kostić. Pored javne tribine pod naslovom “Populism and beyond islamophobia” na kojoj su učestvovali prof. dr Tarik Ramadan, dr Anjeza Khaferraj i Omer Kajoshaj održana je i serija sastanaka koji su se ticali položaja muslimana u Evropi. Takođe, tokom radnih sastanaka posebno je vreme posvećeno i za upoznavanje sa predstavnicima lokalnih organizacija koje u svom radu nastoje da ožive islamsku tradiciju u Albaniji.