pixwords solution solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 7 lettres solution Pixwords 9 lettres solution Pixwords 13 lettres solution Pixwords 16 lettres 94 answers
Balkanski centar za Bliski Istok

Naučni rad “Islam i feminizam u postkolonijalnom dobu”

U novom broju naučnog časopisa “Časopis za religijske nauke ‘Kom’” objavljen je naučni rad Ivana Ejuba Kostića “Islam i feminizam u postkolonijalnom dobu”. Rad je za cilj imao da se kritički posveti analizi najznačajnijih teoretičarki koje su se bavile pitanjem položaja žene u muslimanskim društvima, kao i pitanju reiščitavanja Kurana iz pozicije žene.

Da preuzmete PDF fajl rada kliknite ovde.