pixwords solution francais solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 5 lettres solution Pixwords 10 lettres solution Pixwords 13 lettres solution Pixwords 16 lettres 94 percent answers
Balkanski centar za Bliski Istok

U Novom Pazaru održano predavanje “Islam i feminizam”


Ivan Ejub Kostić je u Novom Pazaru, u sklopu projekta Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i misije OEBS, održao predavanje na temu “Islam i feminizam”. Ovo je drugo predavanje koje se bavilo ovim pitanjem a koje je održano  u Novom Pazaru u proteklih nekoliko meseci. Takođe, pored pitanja položaja žene u islamu od početka 2016. godine održana su i predavanja na teme islama i ljudskih prava i međureligijskog dijaloga. Nakon predavanja održana je i veoma živa i kvalitetna sesija “pitanja i odgovori” tokom koje su studenti imali priliku da iznesu svoja razmišljanja i nedoumice na zadatu temu.